content image- 1561031623

Medisch pedicure

Met de AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken.

 

Ik, E.M.G. Elle-Mieke de With, ben zorgaanbieder als medisch pedicure. In het AGB-register zijn de gegevens van mijn registratie actueel. Hier kunt u mijn unieke AGB-code als zorgverlener vinden, mijn bevoegdheid is aan deze code gekoppeld. Ook de vestiging, Human Esthetics, waar de zorg wordt verleend staat geregistreerd in dit register.

 

Wanneer u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed dient u het volgende bij uw zorgverzekeraar in te dienen:

-          Verklaring van de huisarts

-          Een factuur waarop staat vermeld:

o   Bedrag incl. BTW van de behandeling

o   Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)

o   De behandeldatum

o   De NAW gegevens van de zorgverlener

o   De AGB-code van de zorgverlener


Uw zorgverzekeraar zal u vervolgens laten weten of u geen recht heeft op vergoeding, of u mogelijk vergoeding krijgt vanuit uw collectief of dat u recht heeft op een x bedrag per behandeling tot x bedrag per kalenderjaar.

 

Privacy voorwaarden:

Uw NAW gegevens hebben wij nodig om de factuur op te stellen. Indien u dit wenst, gaat u automatisch akkoord met de privacy voorwaarden.